top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

QUI ĐỊNH VÀ VĂN BẢN KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM 2021

Thân gửi các bạn sinh viên,


Văn phòng khoa xin chuyển đến các bạn qui định và văn bản kỳ thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến trong năm 2021 do trường ban hành:

  1. Qui định Tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến trong năm 2021.

  2. Hướng dẫn thi học kỳ trực tuyến dành cho Sinh viên

*Các bạn sinh viên chú ý, nếu có sự khác biệt về cách thức thực hiện nội dung nào trong 2 văn bản thì sẽ căn cứ theo văn bản (1) Quy định tổ chức thi kết thúc học phần để áp dụng.


Ngoài ra, các bạn sinh viên có thể tham khảo video hướng dẫn mà khoa đã chuẩn bị cho sinh viên:


Thân chúc các bạn có một kỳ thi thuận lợi, suôn sẻ và đạt kết quả tốt.

Văn phòng khoa tiếng Anh.


818 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page