top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Quyết định miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên (học kỳ I năm học 2022-2023)

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn các quyết định về việc miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên (học kỳ I năm học 2022-2023):

1. Quyết định số 3385/QĐ-ĐHSP ngày 04/11/2022 của Hiệu trưởng về việc miễn học phí cho sinh viên. 2. Quyết định số 3386/QĐ-ĐHSP ngày 04/11/2022 của Hiệu trưởng về việc giảm 50% học phí cho sinh viên. 3. Quyết định số 3387/QĐ-ĐHSP, ngày 04/11/2022 của Hiệu trưởng về việc giảm 70% học phí cho sinh viên. 4. Quyết định số 3388/QĐ-ĐHSP ngày 04/11/2022 của Hiệu trưởng về việc cấp học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. 5. Quyết định số 3389/QĐ-ĐHSP ngày 04/11/2022 của Hiệu trưởng về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Thân./.


01_QĐ_Miễn học phí
.pdf
Download PDF • 2.60MB
02_QĐ_Giảm 50% HP
.pdf
Download PDF • 1.23MB
03_QĐ_Giảm 70%HP
.pdf
Download PDF • 1.40MB
04_QĐ_Hỗ trợ SV KT
.pdf
Download PDF • 1.35MB
05_QĐ_Hỗ trợ SV DTTS
.pdf
Download PDF • 1.87MB


410 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page