top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Quy định tổ chức thi kết thúc hp theo hình thức trực tuyến áp dụng cho hệ CQ - đại học

Chào các bạn!


Văn phòng Khoa tiếng Anh gửi các bạn Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến áp dụng cho hệ Đào tạo chính quy trình độ đại học.


Thân./.


2698-quy-dinh-thi-truc-tuyen
.pdf
Download PDF • 430KB

941 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page