top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Rà soát điều kiện và công nhận tốt nghiệp cho SV K42 năm 2020

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên K42 rà soát tiến độ tốt nghiệp, phòng Đào tạo tiến hành xét tốt nghiệp tạm thời (tính tới thời điểm tháng 12/2019), và gửi khoa các thông tin sau:

   1. Kết quả tổng xét tốt nghiệp từng ngành

   2. Kết quả xét tốt nghiệp của từng sinh viên (những sinh viên có điểm tích lũy thấp thì em sẽ không gửi ). Sinh viên xem kết quả tại đây


sư phạm

thương mại

biên phiên dịch

Sinh viên cần lưu ý:

1. Rà soát kết quả của mình so với chương trình đào tạo: các học phần tương đương, kết quả chuyển điểm, các học phần còn thiếu,...  Với các môn học còn thiếu các bạn sinh viên cần chủ động đề xuất với các khoa để mở các học phần đó trong học kì 2 tới để đủ điều kiện xét tốt nghiệp vào tháng 05 và tháng 08/2020. 2. Rà soát thông tin cá nhân trên file kết quả tổng. Nếu thông tin cá nhân thiếu hoặc sai thì các em cần nhanh chóng bổ sung / điều chỉnh tại phòng CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ HSSV (Đây là việc rất quan trọng, nếu thông tin trên bằng tốt nghiệp sai thì bằng không có giá trị).

Mọi phản phản hồi lại các vấn đề của sinh viên sẽ được tiếp nhận tai Văn phòng khoa (cô Yến), vào hạn cuối ngày 30/12/2019.

Thân ái./.361 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page