top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Rà soát đăng ký nghị định 116/2020/NĐ-CP và hoàn tất việc xác nhận số tin chỉ đ/ký học HK1 NH22-23

Chào các bạn!

Thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm;

Để có cơ sở thực hiện việc chi sinh hoạt phí đối với sinh viên hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt, Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên công bố trang website tra cứu thông tin đăng ký nghị định số 116/2020/NĐ-CP có đường dẫn như sau: https://tracuusinhvien.hcmue.edu.vn/

Sinh viên các ngành đào tạo giáo viên khóa 47 cần thực hiện theo các bước hướng dẫn (đính kèm) để rà soát thông tin đăng ký nghị định 116/2020/NĐ-CP và hoàn tất việc xác nhận số tin chỉ đăng ký học kỳ 1 năm học 2022 -2023 trước ngày 25/11/2022.

Mọi phản hồi sau ngày 25/11/2022 sẽ không được giải quyết.

Thân./.


huongdantracuu116
.pdf
Download PDF • 411KB

192 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page