top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Sinh viên K42 Ngôn ngữ kiểm tra và bổ sung thông tin thực tập NH 2019-2020

Các bạn sinh viên K42 Ngôn ngữ kiểm tra lại danh sách đủ điều kiện tham dự Thực tập NH 2019-2020 (họ tên, mã sinh viên). Các bạn xem danh sách tại đây.

Các bạn sinh viên được bổ sung tên vào ds (có ghi chú), vui lòng bổ sung thông tin (điện thoại, email) và tên cơ sở thực tập.

Danh sách cũ có 2 sinh viên có ghi chú như sau:

-1 sinh viên có cơ sở thực tập ở nước ngoài, sinh viên này sẽ thực tập như thế nào (42.01.751.165 - Nguyễn Bích Như, thực tập ở ZingENG Company)

-1 sinh viên vẫn chưa có nơi thực tập. (42.01.751.223 - Nguyễn Thị Phương Thảo)

Sinh viên vui lòng bổ sung thông tin cá nhân và cơ sở thực tập cho cô Yến.

Hạn chót: thứ sáu 14/02/2020.

Trân trọng./.

309 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page