top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Sinh viên K43.NNA-BPD trở về trước đăng ký Thực tập nghề nghiệp 1

Chào các bạn,

Để chuẩn bị triển khai Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp 1, các bạn sinh viên K43 ngành Ngôn ngữ Anh Biên phiên dịch trở về trước đã tích lũy từ 65 tín chỉ chưa Thực tập nghề nghiệp 1, sẽ tham gia đợt thực tập cùng với sinh viên K44 vào học kỳ 2, NH 2020-2021. Các bạn có thể đăng ký với các lớp trưởng K44 hoăc cô Yến.

Căn cứ vào danh sách đăng ký khoa sẽ tiến hành các bước tiếp theo để triển khai kế hoạch đúng tiến độ.

Hạn cuối đăng ký: thứ 4, ngày 16/12/2020.

Cảm ơn các bạn./.

Hồng Yến

71 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentarze


bottom of page