top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Sinh viên K45 làm khảo sát

Chào các bạn,

Nhằm tổng kết công tác truyền thông phục vụ tuyển sinh năm 2019 thông qua kênh phản hồi sinh viên, đồng thời có cơ sở đề xuất kế hoạch năm 2020, nhà trường đề nghị các bạn sinh viên K45 điền thông tin vào link khảo sát

1. Mẫu khảo sát sinh viên K45 (nhập học 08/2019) về hoạt động tư vấn tuyển sinh

- Hạn cuối: thứ 2 (16/12/2019).

Do thời gian cấp bách, các bạn vui lòng hoàn tất đúng thời hạn để kịp tiến độ của nhà truowngf.

Trân trọng

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page