top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Sinh viên K49 Sư phạm Tiếng Anh chọn chuyên ngành

Chào các bạn,


Đối với sinh viên khóa 49 ngành Sư phạm tiếng Anh, Khoa sẽ mở thêm ngành Tiếng Anh Tiểu học, chỉ tiêu 30 sinh viên.

Hiện tại Chương trình đạo tạo của chuyên ngành Tiếng Anh Tiểu học đã được tăng tải trên website của Trường, các bạn tham khảo để biết thông tin.

Sinh viên có thể tư vấn thêm Cố vấn học tập trước khi đăng ký. Link đăng ký sẽ mở đến 12g00, ngày 14/01/2025

Sinh viên đăng ký chuyên ngành Tiếng Anh Tiểu học sẽ học bổ sung học phần "Cơ sở tâm lí học của hoạt đọngo giáo dục ở tiểu học" (các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký)

Lưu ý: Khoa sẽ ưu tiên xét cho các bạn đăng ký sớm dựa theo kết quả đăng ký.


Thân ái.

190 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page