top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Sinh viên môn Đối chiếu ngôn ngữ đăng ký email

Thông báo đến các bạn sinh viên,


Sinh viên các lớp Ngôn ngữ học đối chiếu Anh-Việt do thầy Như Anh phụ trách cần đăng ký địa chỉ nhận email của mình phục vụ cho việc học các buổi sau.

Các bạn bấm vào ĐÂY để điền thông tin.

Hạn chót: 17/11/2020

Trân trọng.

294 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page