• Van Phong Khoa Anh

Sinh viên môn Đối chiếu ngôn ngữ đăng ký email

Thông báo đến các bạn sinh viên,


Sinh viên các lớp Ngôn ngữ học đối chiếu Anh-Việt do thầy Như Anh phụ trách cần đăng ký địa chỉ nhận email của mình phục vụ cho việc học các buổi sau.

Các bạn bấm vào ĐÂY để điền thông tin.

Hạn chót: 17/11/2020

Trân trọng.

287 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education