top of page
  • Writer's pictureLe Dinh Tung Khoa Tieng anh

[SV NCKH] Thông tin Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa 08.05.2022

Khoa Tiếng Anh thân mời các bạn sinh viên tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa. Thông tin của Hội nghị như sau:

- Thời gian: 20:00 ngày 08/05/2022

- Địa điểm: phòng họp Zoom, đường link là

Meeting ID: 984 3597 7628

Passcode: Hu2rnK

- Sinh viên báo cáo

o Nhóm sinh viên: Bồ Khánh Linh-Nguyễn Mai Thanh Nhã với đề tài là: Ứng dụng canva phiên bản dành cho giáo dục trong xây dựng hồ sơ học tập điện tử nhằm phát triển kỹ năng viết tiếng Anh ở học sinh THPT

o Nhóm sinh viên: Châu Cương Chí-Mai Quốc Bảo-Lê Công Anh Khoa-Nguyễn Khánh Hậu với đề tài là: Sử dụng công cụ rewordify để phát triển khả năng đọc hiểu của học sinh lớp 10

Sự tham dự của các bạn sinh viên khoa Tiếng Anh là niềm vinh dự của khoa và cổ vũ tinh thần cho các nhóm sinh viên báo cáo đề tài. Khoa Tiếng Anh rất mong được chào đón các bạn sinh viên tại Hội nghị. Thân./.

66 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page