top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

SV Ngôn ngữ tích lũy đủ tín chỉ tham gia thực tập và kiến tập NH 2019-2020

Updated: Sep 18, 2019

Văn phòng khoa gửi các bạn danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia TT và KT năm học 2019-2020. Các bạn kiểm tra tại đây.


SV nào chưa tích lũy đủ 65 t/c (năm 3) và 100 t/c (năm 4), sẽ có chữ K. Nếu có sai sót, các bạn vui lòng in bảng điểm và đem đến văn phòng khoa gặp cô Yến.


Những SV chưa đủ điều kiện tham gia TT và KT nhưng vẫn đăng ký trên hệ thống, sẽ không được chấp nhận kết quả.


Các bạn khóa cũ đăng ký với cô Yến.


Thân ái./.

Cô Yến

1,252 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page