top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Tổng hợp FB group các môn học HKI NH2019-2020

Khoa tiếng Anh xin gửi đến các bạn sinh viên danh sách tổng hợp FB group của các môn học mở trong học kỳ này.

Các bạn sinh viên chú ý chỉ request join group mà bạn có tham gia học, không request lung tung để tránh phiền đến các thầy cô.

*Ms Phạm Huỳnh Vân An:

*Mr Lê Nguyễn Như Anh:

*Mr Trần Nguyễn Trí Dũng:

*Ms Trương Thị Thanh Hoa:

*Ms Trương Thị Thanh Hoa & Ms Nguyễn Hòa Nhã Lan:

*Mr Nguyễn Trọng Hoàng:

*Mr Nguyễn Phi Hùng:

*Mr Châu Thế Hữu:

*Ms Phan Thanh Bích Huyền:

*Mr Võ Bá Lộc:

*Mr Trần Quang Nam:

*Mr Bùi Trí Vũ Nam:

*Mr Cao Hồng Phát:

*Ms Đoàn Thanh Phương:

*Ms Nguyễn Lê Ngọc Quyên:

*Ms Tạ Tú Quỳnh:

*Ms Bùi Thị Phương Thảo:

*Ms Đào Thị Minh Thư:

*Ms Nguyễn Trần Minh Thư:

*Mr Bùi Đức Tiến:

*Ms Bạch Linh Trang:

*Ms Đào Xuân Phương Trang:

*Ms Võ Hồ Minh Trinh:

*Mr Lương Minh Tuấn:

*Ms Đào Thị Trường Xuân:

To be continued...

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page