• Văn phòng Khoa Anh

T/B VỀ VIỆC TẠM HOÃN TỔ CHỨC SHCD-HS,SV CHO SV NĂM I KHÓA 46 NV BS VÀ NV 1 CHƯA THAM GIA SH43 views0 comments

Recent Posts

See All
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education