top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

T/B VỀ VIỆC TẠM HOÃN TỔ CHỨC SHCD-HS,SV CHO SV NĂM I KHÓA 46 NV BS VÀ NV 1 CHƯA THAM GIA SH43 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page