top of page
  • Văn phòng Khoa Anh

T/B VỀ VIỆC TẠM HOÃN TỔ CHỨC SHCD-HS,SV CHO SV NĂM I KHÓA 46 NV BS VÀ NV 1 CHƯA THAM GIA SH43 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page