top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

T/báo v/v cập nhật thời khóa biểu 2 môn Tiếng việt thực hành và Ngôn ngữ học đại cương

Chào các bạn Tân sinh viên khóa 48!

Hiện thông tin 2 môn Tiếng việt thực hành và Ngôn ngữ học đại cương đã được cập nhật vào thời khóa biểu trên hệ thống. Các bạn vui lòng vào trang https://online.hcmue.edu.vn/ để cập nhật thời khóa biểu nhé!

Thân./.


144 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page