top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

T/báo v/v cập nhật thời khóa biểu 2 môn Tiếng việt thực hành và Ngôn ngữ học đại cương

Chào các bạn Tân sinh viên khóa 48!

Hiện thông tin 2 môn Tiếng việt thực hành và Ngôn ngữ học đại cương đã được cập nhật vào thời khóa biểu trên hệ thống. Các bạn vui lòng vào trang https://online.hcmue.edu.vn/ để cập nhật thời khóa biểu nhé!

Thân./.


144 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentarze


bottom of page