top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

TB chương trình “Vườn ươm Sáng tạo Bền vững” (Sustainable Innovation Lab – SIL) - SV thành viên AUF

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin chương trình “Vườn ươm Sáng tạo Bền vững” (Sustainable Innovation Lab – SIL) dành cho sinh viên các trường/viện thành viên AUF tại Việt Nam.

Mục tiêu

  • Đào tạo kĩ năng xây dựng giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững

  • Quảng bá các sáng kiến Pháp ngữ trong cộng đồng kinh tế và doanh nghiệp

Đối tượng

  • Sinh viên đang ghi danh tại các đại học, trường đại học và tổ chức thành viên AUF tại Việt Nam, năm học 2022-2023 (tất cả các hệ và bậc đào tạo)

Nội dung và tiến độ chương trình

  • Mô tả chi tiết nội dung chương trình trong các tập tin đính kèm (tiếng Pháp và tiếng Việt)

  • Học và phát triển giải pháp: từ 21/10 đến 20/11/2022

  • Hoàn thiện giải pháp và chuẩn bị bài thuyết trình: từ 20/11 đến 29/11/2022

  • Báo cáo giải pháp tại GEFE: ngày 30/11/2022.

  • Hạn chót: 16/10/2022.

  • Lưu ý: Ứng viên chuẩn bị lí lịch vắn tắt (CV) và động lực tham gia: có thể lập nhóm trước và thông báo cho BTC biết, hoặc tham gia tự do rồi lập nhóm sau. Mỗi ứng viên (kể cả khi lập nhóm sẵn) điền phiếu đăng kí trực tuyến tại https://forms.office.com/r/FkwRhpps4G

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng xem thông tin đính kèm hoặc liên hệ email Phòng Hợp Tác Quốc Tế: phonghtqt@hcmue.edu.vn

Thân./.


130 - 221011 - chuong trinh vuon uom sang tao ben vung Sustainable Innovation Lab (2)
.pdf
Download PDF • 912KB


31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page