top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

TB về Hội Nghị "Tưởng tượng tương lai của bạn" cùng phương châm "PP tiếp cận liên ngành đ/v GDNC"

Phòng Hợp tác Quốc tế kính gửi Thông báo về Hội Nghị

"Tưởng tượng tương lai của bạn" cùng phương châm "Phương pháp tiếp cận liên ngành đối với giáo dục nghiên cứu" do trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản tổ chức.


Nội dung của sự kiện: Giới thiệu chương trình đào tạo và các học bổng liên quan bậc Đại học và Sau Đại học thông qua trải nghiệm tương tác thực tế ảo với các bài giảng của giảng viên, sinh viên, đối tác nước ngoài, lãnh đạo chương trình.


Đối tượng tham dự: Sinh viên, Phụ huynh, Các Giảng viên quan tâm

Hình thức tham dự: Trực tuyến (Nền tảng ứng dụng Airmeet)

Thời gian sự kiện:

28/10/2021 (7:30 - 9:30) và (14:30 - 16:30)

29/10/2021 (7:30 - 9:30) và (14:30 - 16:30)


Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Nhật, Tiếng Anh và tiếng Việt


Đăng ký tham dự: Theo các link sau:

Ngày 28/10/2021: https://www.global.tsukuba.ac.jp/IFF2021 Ngày 29/10/2021: https://www.global.tsukuba.ac.jp/IFF2021?fbclid=IwAR2MpFX-uLKf7r_D_J2sXEMQmjG6_kohL7ZuMvKwoawdl14tJXVP5jFF5Co Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ CV. Thái Hoàng Thạch qua số điện thoại: 0937.188.251 hoặc email phonghtqt@hcmue.edu.vn


Trân trọng./.

133 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page