top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

TB. về việc tổ chức lấy ý kiến người học đánh giá HĐ GD của GV HK2 NH. 2020-2021610 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page