• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

TB V/v tính mức học bổng mới và Tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sư phạm

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn thông báo về việc tính mức học bổng cho sinh viên theo mức học phí mới. Và thông báo về việc tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sư phạm, tập giảng của sinh viên.

Trân trọng . /.

13 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education