• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

TB V/v tính mức học bổng mới và Tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sư phạm

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn thông báo về việc tính mức học bổng cho sinh viên theo mức học phí mới. Và thông báo về việc tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sư phạm, tập giảng của sinh viên.

Trân trọng . /.

13 views0 comments

Recent Posts

See All
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education