top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

TB V/v tính mức học bổng mới và Tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sư phạm

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn thông báo về việc tính mức học bổng cho sinh viên theo mức học phí mới. Và thông báo về việc tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sư phạm, tập giảng của sinh viên.

Trân trọng . /.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page