top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo đăng ký xét tuyển học cùng lúc hai chương trình năm 2024

Updated: Apr 24

Văn phòng khoa chuyển các bạn sinh viên công văn số: 202/TB-ĐHSP ngày 12 tháng 4 năm 2024 Về việc đăng ký xét tuyển học cùng lúc hai chương trình đào tạo năm 2024

Thân ái.


PL-song-nganh-2024
.pdf
Download PDF • 202KB


TB-song-nganh-2024
.pdf
Download PDF • 140KB

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page