top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo đăng ký Thực tập nghề nghiệp 2 cho sinh viên K42 trở về trước chưa thực tập

Chào các bạn,

Để chuẩn bị triển khai Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp 2, các bạn sinh viên Ngôn ngữ Anh K42 trở vềtrước đã đủ điều kiện tham dự Thực tập nghề nghiệp 2 (tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên, đã tham gia đợt Thực tập nghề nghiệp 1) vui lòng đăng ký với cô Yến, để văn phòng tổng hợp danh sách.

Hạn cuối: thứ tư, ngày 02/12/2020.

Thân ái./.

66 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page