top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thông báo đổi giảng viên các lớp Đọc Viết TM3

Từ tuần này 11/03/2019, các lớp Đọc Viết Thương Mại 3 sẽ đổi giảng viên phụ trách, chi tiết như sau:

Chú ý:


1. Các bạn vẫn học theo danh sách lớp như đã đăng ký từ đầu trên hệ thống, không có bất kỳ sự thay đổi nào khác về danh sách lớp.


2. Các lớp chiều thứ 6 và cả ngày thứ 7 sẽ học cả 5 tiết (thay vì 3) để bù cho 4 tuần đầu nghỉ. Lịch học bù của lớp sáng thứ 6 sẽ được thông báo sau.


3. Các bạn đi học lại bình thường từ tuần này, 11/03/2019.

274 views0 comments

Comentarios


bottom of page