top of page
  • Van Phong Khoa Anh

Thông báo đổi phòng học

Văn phòng Khoa Anh thông báo,

Lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Anh do thầy Như Anh phụ trách sẽ chuyển sang học phòng C205 bắt đầu từ 23.09. Trân trọng.


20 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page