• Van Phong Khoa Anh

Thông báo đổi phòng học

Văn phòng Khoa Anh thông báo,

Lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Anh do thầy Như Anh phụ trách sẽ chuyển sang học phòng C205 bắt đầu từ 23.09. Trân trọng.


18 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education