• Van Phong Khoa Anh

Thông báo đổi phòng học (từ 4/3)


Văn phòng khoa xin gửi đến các bạn sinh viên thông tin các phòng học thay đổi.

160 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education