top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thông báo điều chỉnh lịch đăng ký học phần HK1 NH 21-22 cho SV hệ CQ
1,486 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page