top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo bổ sung danh sách Thực tập nghề nghiệp NH 2021-2022

Chào các bạn,

Hiện nay, có 1 số bạn sinh viên đã đủ điều kiện và đã tham gia thực tập theo kế hoạch của khoa, nhưng không điền các form Đăng ký thực tập (30/12/2021) và Bổ sung công ty thực tập (15/02/2022).

Những trường hợp này vui lòng điền form văn phòng khoa đã đăng trên website vào ngày 7/3/2021 (cung cấp thông tin về thời gian thực tập, tên và địa chỉ cơ sở thực tập), văn phòng khoa sẽ bổ sung vào danh sách.

Thời gian điền form: 11/03/2022.

Lưu ý: chỉ xét những sinh viên đã đủ điều kiện (đủ số tín chỉ) từ trước ngày 16/2/2020.

Thân./.

595 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page