top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo bổ sung giấy xác nhận thông tin cư trú để thực hiện giảm học phí

Văn phòng khoa chuyển các bạn thông báo bổ sung giấy xác nhận thông tin cư trú để thực hiện giảm học phí đối với sinh viên dân tộc ít người ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn năm học 2022-2023.

Thân ái./.

TB_bo sung giay xac nhan thong tin_20.09.22
.pdf
Download PDF • 755KB

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page