• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo cảnh báo học vụ và buộc thôi học HK2, NH 2018-2019

Văn phòng khoa gửi đến các bạn dự kiến danh sách cảnh báo và buộc thôi học HK2, NH2018-2019.

Thân ái./.

Cô Yến
53 views0 comments

Recent Posts

See All
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education