top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo cảnh báo học vụ và buộc thôi học HK2, NH 2018-2019

Văn phòng khoa gửi đến các bạn dự kiến danh sách cảnh báo và buộc thôi học HK2, NH2018-2019.

Thân ái./.

Cô Yến
95 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page