top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo chấm điểm rèn luyện HK2 2021-2022

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo chấm điểm rèn luyện HK2 năm học 2021-2022. Các bạn xem thông báo đính kèm và phối hợp với CVHT triển khai theo kế hoạch.

Thời gian nộp điểm về khoa (cô Yến): 15/8/2022.

Sau thời gian này khoa sẽ không giải quyết những vấn đề liên quan đến điểm rèn luyện.

Thân ái./.

294_TB_ChamDRLHK2 2021.2022
.pdf
Download PDF • 1.28MB

142 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page