top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo chấm điểm rèn luyện HK2 2021-2022

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo chấm điểm rèn luyện HK2 năm học 2021-2022. Các bạn xem thông báo đính kèm và phối hợp với CVHT triển khai theo kế hoạch.

Thời gian nộp điểm về khoa (cô Yến): 15/8/2022.

Sau thời gian này khoa sẽ không giải quyết những vấn đề liên quan đến điểm rèn luyện.

Thân ái./.

294_TB_ChamDRLHK2 2021.2022
.pdf
Download PDF • 1.28MB

149 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page