top of page
 • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thông báo chiêu sinh: Chương trình bồi dưỡng Lý luận & Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (Khóa 33)

Updated: Aug 6, 2019

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh chương trình bồi dưỡng Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh. Chi tiết như sau:


1. Đối tượng: Những người có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Tiếng Anh bao gồm cử nhân biên-phiên dịch tiếng Anh, tiếng Anh thương mại, cử nhân ngôn ngữ Anh, hoặc có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 4, bậc 5 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.


2. Địa điểm học: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5.


3. Nội dung chương trình:


4. Lệ phí và học phí

 • Lệ phí dự tuyển: 100.000 đồng.

 • Ghi danh dự tuyển từ ngày 11/07/2019 đến ngày 13/9/2019.

 • Thi tuyển vào Thứ 7 ngày 14/09/2019 (môn Đọc – Viết).

 • Phòng thi: bắt đầu lúc 8g00 tại phòng A210, A211 dãy A.

 • Đóng học phí (khi có danh sách trúng tuyển) từ ngày 20/9/2019.

 • Định mức học phí: 6.000.000 đồng.

Học viên đóng lệ phí thi hoặc học phí qua ngân hàng:

 • Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

 • Số tài khoản: 1606201049682 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú.

 • Nội dung: Họ tên – LLPPTA K33 – số điện thoại.

Ví dụ: Nguyễn Văn A – LLPPTA K33 – 0909123456


5. Thời gian học: (từ 21/09/2019 đến 21/03/2020)

 • Khai giảng ngày 21/09/2019

 • Tổng thời gian thực học: 16 tuần.

 • Ngày học: Thứ bảy hàng tuần.

 • Giờ học: Sáng 8g00-11g00 và Chiều 13g30 – 16g30.

6. Cấp giấy chứng nhận

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ và đạt các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng “Lí luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh”.


7. Email tư vấn và đăng kí thi: phuongphapgiangdaytienganh@hcmue.edu.vn

 • Cô Đào – Khoa Tiếng Anh (0918.086.817),

 • Thầy Kiên – Phòng Đào Tạo (0867.133.389)


829 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page