top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo chiêu sinh lớp Phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo chiêu sinh lớp "Phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ". Đây là chương trình phù hợp với các bạn sinh viên, nhất là sinh viên năm cuối.

Các bạn sinh viên quan tâm, xem thông báo tại đây.

Thân ái./.


62 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page