top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo chuyển lớp sinh hoạt đối với sinh viên bảo chậm tiến độ, song ngành

Trước đây Khoa đã thông báo về việc chuyển lớp sinh hoạt đối với những sinh viên chậm tiến độ học tập (các khóa 45 trở về trước chưa tốt nghiêp và sinh viên song ngành), tuy nhiên vẫn còn nhiều sinh viên chưa thực hiện chuyển lớp.

Việc chuyển lớp này nhằm giúp sinh viên tham gia sinh hoạt và chấm điểm rèn luyện (việc đánh giá kết quả rèn luyện thực hiện đến khi tốt nghiệp chứ không phải trong 8 học kỳ như trước).

Sinh viên nào thuộc trường hợp trên, chưa đăng kí chuyển lớp phù hợp với tiến độ học tập của sinh viên tại link:

Đề kịp thời gian chấm điểm rèn luyện cho học kỳ 1 năm học 2023-2024, sinh viên đăng ký trước 17h00 ngày 08/5/2024. Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp phát sinh sau thời gian này.

Những trường hợp sinh viên không tham gia đánh giá điểm rèn luyện ở các học kỳ trước sẽ không được bổ sung.

Các bạn vui lòng đọc kỹ thông báo và điền form đúng thời gian.

Thân.

Hồng Yến


290 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page