top of page
  • Van Phong Khoa Anh

Thông báo dành cho sinh viên các lớp của PGS TS Nguyễn Thanh Tùng

Văn phòng khoa Anh thông báo

Sinh viên thuộc các lớp học phần do PGS TS Nguyễn Thanh Tùng phụ trách sẽ tiến hành học online từ thứ 3, 24/3/2020.


Sinh viên được yêu cầu cung cấp gmail GẤP tại form sau: https://bit.ly/emailSVlopthayTung


Giờ học: Học theo thời khóa biểu sinh viên đăng ký.

Địa chỉ lớp học:

- Tài khoản của sinh viên có định dạng sau: k + [mã số sinh viên] (chú ý Khóa 45, MSSV không có dấu chấm)

Ví dụ: k42.01.701.001 | k4501701001

- Mật khẩu mặc định của tất cả các tài khoản đều là 12345678

- Sau khi đăng nhập, sinh viên có thể thay đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản.

- Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng tài khoản sinh viên tại đây: https://youtu.be/t4fWbslWkgg

-------------------------------------------

Khoa đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức của khoa để cập nhật thông báo từ lớp của mình:

- Web khoa: https://www.khoaanh.hcmue.edu.vn/thongbao

- Facebook fanpage ED News: https://www.facebook.com/EnglishDepartment.HCMUE/

- Facebook group "Khoa Anh và sinh viên": https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/

- Và các Facebook group của các học phần riêng biệt: https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/permalink/2405824239518367/784 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page