top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo dành cho sinh viên các lớp Kỹ năng tư duy sáng tạo (GV: Hoàng Tuấn Ngọc)

Văn phòng khoa Anh thông báo,


Sinh viên Khoa tiếng Anh thuộc các lớp học phần do GV Hoàng Tuấn Ngọc phụ trách cần tiến hành nhập form sau để điền thông tin email, chuẩn bị cho việc học online.


Sau khi điền xong, sinh viên cần thường xuyên kiểm tra email để nắm thông tin lớp học từ giảng viên.


Trân trọng.275 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page