top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo dành cho sinh viên lớp Đọc-Viết TM1 - Thầy Trọng Hoàng

Văn phòng khoa Anh thông báo


Sinh viên thuộc lớp học phần Đọc-Viết TM1 (thầy Hoàng) sẽ tiến hành học online trên hệ thống LMS từ ngày 21/3/2020.

Địa chỉ lớp học:

- Tài khoản của sinh viên có định dạng sau: k + [mã số sinh viên] (chú ý Khóa 45, MSSV không có dấu chấm)

Ví dụ: k42.01.701.001 | k4501701001

- Mật khẩu mặc định của tất cả các tài khoản đều là 12345678

- Sau khi đăng nhập, sinh viên có thể thay đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản.

- Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng tài khoản sinh viên tại đây: https://youtu.be/t4fWbslWkgg


-------------------------------------------

Khoa đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức của khoa để cập nhật thông báo từ lớp của mình:

- Facebook group "Khoa Anh và sinh viên": https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/

- Và các Facebook group của các học phần riêng biệt: https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/permalink/2405824239518367/584 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page