• Van Phong Khoa Anh

Thông báo dành cho sinh viên thi kết thúc học phần Ngôn Ngữ Học Xã Hội

Văn phòng khoa xin gửi đến các bạn sinh viên dự thi kết thúc học phần Ngôn Ngữ Học Xã Hội hướng dẫn sau:

- Sinh viên làm bài thi bằng bút chì, tô kín ô A, B, C, D tương ứng với từng câu hỏi.

- Nếu thay đổi lựa chọn trả lời, sinh viên cần tẩy sạch lựa chọn cũ.

- Các thông tin như Họ và tên, Mã số sinh viên, lớp, khóa phải được ghi bằng bút bi hoặc bút mực.

- Phần mã đề thi ghi bằng bút bi trong các ô vuông và tô các ô tròn tương ứng bằng bút chì.

- Phiếu trả lời cần được giữ phẳng.

Trân trọng.260 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education