• Van Phong Khoa Anh

Thông báo dành cho SV lớp cô Đào Thị Trường Xuân

Văn phòng khoa Anh thông báo Sinh viên thuộc các lớp học phần do cô Đào Thị Trường Xuân phụ trách sẽ tiến hành học online trên hệ thống LMS từ ngày 2/12/2020. Địa chỉ lớp học:


- Tài khoản của sinh viên có định dạng sau: k + [mã số sinh viên] (chú ý Khóa 45, MSSV không có dấu chấm) Ví dụ: k42.01.701.001 | k4501701001 - Mật khẩu mặc định của tất cả các tài khoản đều là 12345678 - Sau khi đăng nhập, sinh viên có thể thay đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản. - Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng tài khoản sinh viên tại đây: https://youtu.be/t4fWbslWkgg - Nếu sinh viên gặp vấn đề với tài khoản LMS, vui lòng gửi mail cho thầy Lê Nguyễn Như Anh (anhlnn@hcmue.edu.vn). Sinh viên cần viết email rõ ràng lịch sự để được phản hồi. ------------------------------------------- Khoa đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức của khoa để cập nhật thông báo từ lớp của mình: - Web khoa: https://www.khoaanh.hcmue.edu.vn/thongbao - Facebook fanpage ED News: https://www.facebook.com/EnglishDepartment.HCMUE/ - Facebook group "Khoa Anh và sinh viên": https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/454 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education