top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo dành cho SV lớp cô Trần Quang Loan Tuyền (HK2 2020-2021)

Updated: Feb 21, 2021

Văn phòng khoa Anh thông báo Sinh viên thuộc các lớp học phần do cô Trần Quang Loan Tuyền phụ trách sẽ tiến hành học online trên hệ thống LMS từ ngày 22/2/2021. Địa chỉ lớp học:

- Tài khoản của sinh viên có định dạng sau: k + [mã số sinh viên] (chú ý Khóa 45, MSSV không có dấu chấm) Ví dụ: k42.01.701.001 | k4501701001 - Mật khẩu mặc định của tất cả các tài khoản đều là 12345678 - Sau khi đăng nhập, sinh viên có thể thay đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản. - Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng tài khoản sinh viên tại đây: https://youtu.be/t4fWbslWkgg - Nếu sinh viên gặp vấn đề với tài khoản LMS, vui lòng gửi mail cho thầy Lê Nguyễn Như Anh (anhlnn@hcmue.edu.vn). Sinh viên cần viết email rõ ràng lịch sự để được phản hồi. ------------------------------------------- Khoa đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức của khoa để cập nhật thông báo từ lớp của mình: - Web khoa: https://www.khoaanh.hcmue.edu.vn/thongbao - Facebook fanpage ED News: https://www.facebook.com/EnglishDepartment.HCMUE/ - Facebook group "Khoa Anh và sinh viên": https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/399 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page