top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo dành cho SV lớp thầy Andre Dreyer

Văn phòng khoa Anh thông báo


Sinh viên thuộc các lớp học phần do thầy Andre Dreyer phụ trách sẽ tiến hành học online trên hệ thống LMS từ ngày 26/3/2020.

Địa chỉ lớp học:

- Tài khoản của sinh viên có định dạng sau: k + [mã số sinh viên] (chú ý Khóa 45, MSSV không có dấu chấm)

Ví dụ: k42.01.701.001 | k4501701001

- Mật khẩu mặc định của tất cả các tài khoản đều là 12345678

- Sau khi đăng nhập, sinh viên có thể thay đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản.

- Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng tài khoản sinh viên tại đây: https://youtu.be/t4fWbslWkgg

- Nếu sinh viên gặp vấn đề với tài khoản LMS, vui lòng điền thông tin vào form sau: https://bit.ly/LMSpassreset

-------------------------------------------

Khoa đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức của khoa để cập nhật thông báo từ lớp của mình:

- Facebook group "Khoa Anh và sinh viên": https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/

- Và các Facebook group của các học phần riêng biệt: https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/permalink/2405824239518367/659 views4 comments

Recent Posts

See All

4 Comments


votrongcang
Sep 05, 2020

Chào thầy ,

Em sinh viên tên là Võ Minh Đức, 42.01.752.105, sinh viên Khoa Nga.

Em có đăng kí môn Quản trị nguồn nhân lực (lớp thứ 4, nhóm 03), nhưng trùng lịch môn chuyên ngành Nga. Em xin thầy nới sỉ số lớp 02 - chiều thứ tư được không ạ (trên trang đăng kí đã full) 2011ENGL148902

Nhóm 01 và 03 em đều bị trùng giờ ạ!

Mong thầy giúp đỡ .

Cảm ơn thầy


Like

votrongcang
Sep 01, 2020

Chào thầy,

Em sinh viên tên là Võ Minh Đức, 42.01.752.105, sinh viên Khoa Nga.

Em có đăng kí môn Quản trị nguồn nhân lực (lớp thứ 4, nhóm 01). nhưng trùng lịch môn chuyên ngành Nga. Em xin phép thầy tham gia lớp chiều thứ tư được không ạ ( trên trang đăng kí đã full) 2011ENGL148902 : 43.01.ANH.NNE

Nhóm 01 và 03 em đều bị trùng giờ ạ,

Mong thầy giúp đỡ .

Cảm ơn thầy

Xin lỗi vì bỏ nhỡ cuộc gọi lúc nãy

(0903676591)

Like

votrongcang
Sep 01, 2020

Chào thầy, em tên là Võ Minh Đức, 42.01.752.105, sinh viên Khoa Nga.

Em có đăng kí môn Quản trị nguồn nhân lực (lớp thứ 4, nhóm 01). nhưng trùng lịch môn chuyên ngành Nga. Em xin phép thầy tham gia lớp chiều thứ tư được không ạ ( trên trang đăng kí đã full) 2011ENGL148902 : 43.01.ANH.NNE

Nhóm 01 và 03 em đều bị trùng giờ ạ,

Mong thầy giúp đỡ .

Em cảm ơn thầy

Like

Trần Vi Diều
Mar 27, 2020

thưa thầy, Em tên Trần Vi Diệu 41.01.752.017 sinh viên khoa Nga 

Em có đăng kí môn Nghe nói tiếng Anh thương mại 1 lớp thứ 4. nhưng trùng lịch môn chuyên ngành. Em xin phép thầy tham gia lớp thứ 6 được không ạ ( trên trang đăng kí đã full) 

Mong thầy giúp đỡ . Em cảm ơn thầy

Like
bottom of page