top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo dành cho SV lớp thầy Hữu

Văn phòng khoa Anh thông báo Sinh viên thuộc các lớp học phần do thầy Châu Thế Hữu phụ trách sẽ tiến hành học online trên hệ thống LMS từ ngày 26/3/2020. Địa chỉ lớp học:

- Tài khoản của sinh viên có định dạng sau: k + [mã số sinh viên] (chú ý Khóa 45, MSSV không có dấu chấm) Ví dụ: k42.01.701.001 | k4501701001 - Mật khẩu mặc định của tất cả các tài khoản đều là 12345678 - Sau khi đăng nhập, sinh viên có thể thay đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản. - Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng tài khoản sinh viên tại đây: https://youtu.be/t4fWbslWkgg - Nếu sinh viên gặp vấn đề với tài khoản LMS, vui lòng điền thông tin vào form sau: https://bit.ly/LMSpassreset ------------------------------------------- Khoa đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức của khoa để cập nhật thông báo từ lớp của mình: - Web khoa: https://www.khoaanh.hcmue.edu.vn/thongbao - Facebook fanpage ED News: https://www.facebook.com/EnglishDepartment.HCMUE/ - Facebook group "Khoa Anh và sinh viên": https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/ - Và các Facebook group của các học phần riêng biệt: https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/permalink/2405824239518367/


73 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page