top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo học bổng của Đại học Strathclyde, Scotland năm học 2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn chương trình học bổng của Đại học Strathclyde, Scotland năm học 2023. Đây là chương trình học bổng được tài trợ dành cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo học chương trình đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Thời gian: 2023.

Khu vực: Scotland.

Cơ sở đại học tiếp nhận học bổng: Đại học Strathclyde, Scotland.

Trình độ đào tạo: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Chương trình đào tạo: Kế toán và Tài chính, Kinh doanh, Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Hóa học, Hóa học, Vật lý, Khoa học máy tính, Kinh tế học, Giáo dục, Kỹ thuật điện và điện tử, Lịch sử, Báo chí, Pháp luật, Chính trị, Tâm lý, Công tác xã hội, …

Yêu cầu dự tuyển:

- Ứng viên là sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới;

- Ứng viên phải có thành tích học tập xuất sắc;

- Ứng viên phải chứng minh trình độ tiếng Anh thông qua chứng chỉ IELTS/TOEFL hoặc các bằng cấp, chứng chỉ ngôn ngữ khác;

- Ứng viên đã từng học ở Scotland hoặc đã từng hưởng lợi học bổng của Đại học Strathclyde sẽ không được chấp nhận;

- Ứng viên vui lòng tham khảo các tiêu chí và yêu cầu đủ điều kiện cụ thể tại Mục 08.

Hạn chót đăng kí: Hạn chót đăng ký khác nhau tùy theo ngành học (Vui lòng tham khảo chi tiết thông tin tại Mục 08).

Ứng viên tìm hiểu quyền lợi của học bổng cùng thông tin đăng ký tại đường link:

Thân./.


155 - 221109 - HB DH Strathclyde, Scotland 2023
.pdf
Download PDF • 677KB

66 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page