top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo học bổng của Đại học Waikato, New Zealand dành cho sinh viên quốc tế năm học 2022 - 2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn chương trình học bổng của Đại học Waikato tại New Zealand dành cho sinh viên quốc tế năm 2022 – 2023.

Thời gian: 2022-2023.

Khu vực: New Zealand.

Cơ sở đại học tiếp nhận học bổng: Đại học Waikato .

Trình độ đào tạo: Trình độ đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Chương trình đào tạo: Nghệ thuật và Khoa học Xã hội, Khoa học Máy tính và Toán học, Giáo dục, Luật, Nghiên cứu về người Maori và bản địa, Khoa học và Kỹ thuật, Sức khỏe, Thể Thao và Hiệu suất làm việc của con người.

Yêu cầu dự tuyển:

- Ứng viên đến từ các quốc gia có tên trong danh sách trong đường link tại Mục 08 (trong đó có Việt Nam);

- Ứng viên chưa từng ghi danh tại trường Đại học ở New Zealand;

- Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh (tham khảo đường link ở Mục 08).

Hạn chót đăng kí: Đang mở đến khi đủ chỉ tiêu.

Ứng viên tìm hiểu quyền lợi của học bổng cùng thông tin đăng ký tại đường link:

Thân./.


143 - 221021- Hoc bong dai hoc Waikato, New Zealand danh cho sv quoc te nam hoc 2022-2023
.pdf
Download PDF • 613KB

93 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page