top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo học bổng của Chính phủ bang Kê-bếch,Ca-na-đa kỳ mùa Thu năm 2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo về học bổng của Chính phủ bang Kê-bếch, Ca-na-đa kỳ mùa Thu năm 2023 do Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 2023

Khu vực: Canada

Nội dung hội thảo:

- Là sinh viên Việt Nam đã có giấy nhập học chính thức/giấy tiếp nhận nhập học tại một cơ sở giáo dục đại học của bang Kê-bếch, Ca-na-đa;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài;

- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước;

- Có hộ chiếu còn hiệu lực của Việt Nam;

- Có giấy phép cư trú dành cho sinh viên phù hợp với quy định của Ca-na-đa về việc nhập cư và có chứng chỉ chấp nhận do Bộ Nhập cư và Cộng đồng Văn hóa của Kê-bếch cấp.

Hạn chót đăng ký: đến hết ngày 20/5/2023 (tính theo ngày Cục Hợp tác quốc tế nhận được hồ sơ).

Ứng viên vui lòng tham khảo thông tin tại đường link:

https://icd.edu.vn/372/thong-bao-tuyen-sinh-hoc-bong-mien-hoc-phi-phu-thu-cua-kebech-ky-mua-thu-nam-2023.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/CMS_Detail/2154

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng xem thông tin đính kèm hoặc liên hệ email Phòng Hợp Tác Quốc Tế: phonghtqt@hcmue.edu.vn Thân./.

41 - 230410 - TB HB Canada
.pdf
Download PDF • 761KB

80 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page