top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo học bổng của Chính phủ bang Kê-bếch,Ca-na-đa kỳ mùa Thu năm 2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo về học bổng của Chính phủ bang Kê-bếch, Ca-na-đa kỳ mùa Thu năm 2023 do Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 2023

Khu vực: Canada

Nội dung hội thảo:

- Là sinh viên Việt Nam đã có giấy nhập học chính thức/giấy tiếp nhận nhập học tại một cơ sở giáo dục đại học của bang Kê-bếch, Ca-na-đa;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài;

- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước;

- Có hộ chiếu còn hiệu lực của Việt Nam;

- Có giấy phép cư trú dành cho sinh viên phù hợp với quy định của Ca-na-đa về việc nhập cư và có chứng chỉ chấp nhận do Bộ Nhập cư và Cộng đồng Văn hóa của Kê-bếch cấp.

Hạn chót đăng ký: đến hết ngày 20/5/2023 (tính theo ngày Cục Hợp tác quốc tế nhận được hồ sơ).

Ứng viên vui lòng tham khảo thông tin tại đường link:

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng xem thông tin đính kèm hoặc liên hệ email Phòng Hợp Tác Quốc Tế: phonghtqt@hcmue.edu.vn Thân./.


41 - 230410 - TB HB Canada
.pdf
Download PDF • 761KB


89 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page