• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo học bổng Lương Định Của

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn thông báo của nhà trường về học bổng Lương Định Của.

Thân ái./.


14 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education