• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Học bổng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh An Phú

Văn phòng Khoa chuyển các bạn thông báo Học bổng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh An Phú.

Thân ái./.


33 views0 comments

Recent Posts

See All
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education