top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo học bổng và Trợ cấp xã hội HK2 năm học 2023-2024

Chào các bạn,


Văn phòng khoa chuyển các bạn thông báo liên quan đến học bổng và Trợ cấp xã hội HK2 năm học 2023-2024.


Thân ái.


HB-TCXH
.pdf
Download PDF • 1.41MB

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page