top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo học bổng và Trợ cấp xã hội HK2 năm học 2023-2024

Chào các bạn,


Văn phòng khoa chuyển các bạn thông báo liên quan đến học bổng và Trợ cấp xã hội HK2 năm học 2023-2024.


Thân ái.


HB-TCXH
.pdf
Download PDF • 1.41MB

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page