top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông tin Thực tập nghề nghiệp 1&2 NH 2022-2023

Updated: Feb 13


Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau:

  1. Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm).

  2. Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

  3. Kế hoạch thực tập 1 ngành Biên phiên dịch: https://docs.google.com/document/d/1HsE6GnpqIvsq8S2ZaovqNAovdNCkLtDh/edit?usp=sharing&ouid=115744535988607197914&rtpof=true&sd=true

  4. Kế hoạch thực tập 1 ngành Biên phiên dịch và Thương mại: https://docs.google.com/document/d/171ocWtflwBduKQQ6bh1Su3W8MDJT1VyN/edit?usp=sharing&ouid=115744535988607197914&rtpof=true&sd=true

  5. Link cung cấp thông tin cơ sở thực tập (điền thông tin từ ngày 27/2 đến 05/3/2023): https://forms.gle/6TFxaV75WfaY6Ftf8 .

Sinh viên vui lòng đọc kỹ Kế hoạch thực tập để biết các thông tin cần thiết trong kỳ thực tập. Điền link thông tin cơ sở thực tập đúng hạn để ra Quyết định


Thân./.


2221ENGL148101 - Thực tập nghề nghiệp 2(Nhập điểm) (1)
.xls
Download XLS • 63KB

2221ENGL145101 - Thực tập 1(Nhập điểm)
.xls
Download XLS • 57KB

2221ENGL145201 - Thực tập 2(Nhập điểm)
.xls
Download XLS • 47KB4,329 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page