top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo họp đoàn TTSP năm học 2021-2021

Chào các bạn,

Hiện trang online có đăng thông tin về các đoàn thực tập sư phạm và thời gian họp đoàn thực tập với hình thức trực tuyến, sinh viên thực tập sư phạm năm học 2021-2022 cập nhật thông báo để tham gia họp đầy đủ, đúng giờ.

Thân ái./.

72 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page