top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

THÔNG BÁO HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1&2 (K43, 44 NGÔN NGỮ ANH)

Văn phòng khoa thông báo các bạn sinh viên K43 (Biên phiên dịch + Thương mại) & K44 ngành Ngôn ngữ Anh Biên phiên dịch tham dự buổi họp triển khai kế hoạch Thực tập nghề nghiệp 1&2 như sau:

  1. Thực tập Nghề nghiệp 2 (K43):

* Sinh viên ngành Biên phiên dịch:

- Thời gian: 13h00, thứ 6, ngày 08/01/2021

- Địa điểm: phòng A113 cơ sở An Dương Vương

* Sinh viên ngành Thương mại:

- Thời gian: 14h30, thứ 6, ngày 08/01/2021

- Địa điểm: phòng A113 cơ sở An Dương Vương

2. Thực tập Nghề nghiệp 2 (K44- Biên phiên dịch):

- Thời gian: 16h00, thứ 6, ngày 08/01/2021

- Địa điểm: phòng A113 cơ sở An Dương Vương

Trong buổi họp, thầy cô hướng dẫn sẽ triển khai các nội dung và giải đáp câu hỏi liên quan đến việc thực tâp nghề nghiệp vào học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 . Các bạn sinh viên thu xếp tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Thân ái./.

129 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page