• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Kế hoạch gặp giữa Ban chủ nhiệm và đại diện sinh viên khoa Anh

Chào các bạn,

Căn cứ theo kế hoạch tổ chức gặp gỡ giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên, Ban chủ nhiệm khoa thống nhất thời gian tổ chức buổi gặp cấp khoa vào lúc:

09h00, thứ 6, 19/6/2020

Địa điểm: phòng B404

Các bạn đại diện sinh viên các lớp vui lòng sắp xếp tham dự đúng giờ.

Thân ái./.

140 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education